Có nên thuê dịch vụ kế toán không?

Kế toán là công việc quan trọng bậc nhất của một công ty hoặc doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán giúp:

Tiết kiệm chi phí: nếu là một doanh nghiệp mới hoạt động, mới thành lập hoặc đã hoạt động nhưng doanh thu chưa thực sự ổn định. Lúc này là lúc bạn nên thuê dịch vụ kế toán thay vì thuê một nhân viên trả lương hàng tháng trong khi nguồn thu còn hạn chế.

Tiết kiệm nhân sự: lương, bảo hiểm, chích sách đã ngộ luôn là những hạn chế của doanh nghiệp/công ty vừa và nhỏ. Thế nên, tôi khuyên bạn hãy chọn thuê dịch vụ kế toán thay vì vừa phải trả lương mà công tác đãi ngộ lại bị kế toán viên phàn nàn.

Chuyên môn cao: dịch vụ luật và thuế như NTVlicence thì luôn luôn có đội ngủ nhân sự chuyên môn cao và tổng quát nên ngoài việc khai báo thuế thì họ luôn luôn có những gơi ý hoặc tư vấn liên quan đến tính pháp lý, nhằm bảo vệ toàn vẹn và bền vững cho doanh nghiệp bạn. Thế nên, tính chuyên môn mà chúng tôi đang chia sẻ ở đây chính là những rủi ro tìm ẩn mà bạn lợi thế hơn khi thuê dịch vụ hơn là kế toán viên chỉ biết về thuế mà thôi.

 

 

Trả lời