Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ về thương hiệu là việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm hoặc dịch vụ đặc thù tại Cục sở hữu trí tuệ để được pháp luật bảo vệ thành quả trí tuệ của mình tránh trường hợp bị người khác sao chép, đạo nhái hay hay sử dụng mà không xin phép.

Với bề dày kinh nghiệm và sự nắm bắt chính xác các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tính khả thi của
nhãn hiệu, tác phẩm mà quý khách đăng ký, chúng tôi luôn luôn tư vấn và hoàn thiện hồ sơ pháp lý với
trên 95% tính hiệu quả. Thông qua đó, chúng tôi xin chia sẻ top 3 dịch vụ sở hữu trí tuệ phổ biến nhất mà NTVlicence tư vấn và đăng ký thành công trong suốt từ năm 2011 đến nay:
1 . Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
2 . Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
3 . Dịch vụ chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Trả lời