Điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Một trong những câu hỏi nhiều nhất mà NTVlicence nhận được từ khách hàng “hóa đơn nào thì được khấu trừ thuế GTGT?” Và cũng có rất nhiều doanh nghiệp lấy về những hóa đơn GTGT không hợp lệ gây ra những lãng phí không cần thiết. Bộ phận kế toán của chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng các Điều kiện khấu trừ thuế GTGT, hy vọng sẽ giúp khách hàng khi lấy hóa đơn phù hợp làm chi phí cho doanh nghiệp mình.

Dưới đây là các điều kiện cụ thể

1. Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu
nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của bộ tài chính đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng
hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài
khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán ( tài khoản của bên mua và bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế).

4. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng
mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trờ lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

5. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

  • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa,
    dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra, vay mượn hàng.
  • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền, cấn trừ công nợ qua người thứ ba.
  • Trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba qua ngân hàng.
  • Trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại kho bạc nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì cũng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi nếu bạn muốn tư vấn kỹ hơn về các điều kiện để được khấu trừ thuế
GTGT hoặc điều kiện để hóa đơn đầu vào (chi phí) hợp lệ, hotline: (028) 3836 1963 luôn hân hạnh được hỗ trợ quý khách hàng.

Trả lời