NTVlicence luôn hoan nghênh và mong muốn nhận được những góp ý chân thành và mang tính xây dựng của quý khách hàng. Vui lòng cho chúng tôi biết những góp ý thẳng thắn để chúng tôi có thể phụng sự quý khách được tốt hơn!