Người đại diện pháp luật: Quyền và nghĩa vụ

Trong một doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật thường giữ vai trò vô cùng quan trọng trong cơ
cấu tổ chức, thường là giám đốc/ tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT/HĐTV. Vậy quyền và nghĩa vụ của
người đại diện theo pháp luật như thế nào là câu hỏi của bất cứ doanh nhân nào cũng cần phải biết.

Dưới đây là quy định của Luật doanh nghiệp 2014 về vấn đề này đã được các luật sư tại NTVlicence tổng hợp lại giúp khách hàng của mình có cái nhìn đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của vị “thuyền trưởng doanh nghiệp”.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Thực tế, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật gắn liền với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (Theo Khoản 1 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014). Ngoài ra Quyền của người đại diện theo pháp luật quy định rất cụ thể trong Điều lệ của công ty. (Nếu là khách hàng của NTVlicence chúng tôi có giao cho khách hàng một cuốn Điều lệ hoàn chỉnh của công ty, trong đó quy định khá rõ Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật).

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật.

Bên cạnh quyền lực vô cùng lớn thì trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật cũng rất tương xứng. Trong Điều lệ công ty cũng có quy định khá chi tiết điều này, ngoài ra cũng được quy định cụ thể tại điều 14 luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của
doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho
doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.”.

Nếu vẫn thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật hay các nội dung khác liên
quan đến đăng ký doanh nghiệp hoặc Thay đổi giấy phép kinh doanh, đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí! Đội ngũ chuyên viên tại NTVlicence luôn sẵn sàng và hân hạnh được tư vấn và hỗ trợ quý doanh nghiệp.

Trả lời