Tạm ngưng kinh doanh – Điều cần biết

Tạm ngưng kinh doanh là lựa chọn cần thiết và thông minh khi doanh nghiệp đang trong giai đoạn
hoạt động không hiệu quả. Dưới đây là bài viết “tạm ngưng kinh doanh – những điều cần biết”
mà các luật sư tại NTVlicence đã tổng hợp lại để hỗ trợ khách hàng của mình không gặp bất kỳ trở ngại pháp lý nào khi muốn tạm ngưng kinh doanh.

THỦ TỤC TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trước khi tạm ngưng kinh doanh: Theo quy định tại khoản 2 điều 57 nghị định 78/2015/NĐCP về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngưng.

Thời hạn tạm ngưng kinh doanh: thời hạn tạm ngưng không quá 1 năm. Sau khi hết thời hạn đó, nếu doanh nghiệp tiếp tục tạm ngưng phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời hạn tạm ngưng liên tiếp không quá 2 năm.

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn: Trong thời gian tạm ngưng, doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn phải làm thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh.

THỦ TỤC TẠI CƠ QUAN THUẾ

Trước khi tạm ngưng theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật Quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐCP doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh phải làm thông báo gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngưng.

Khai thuế và quyết toán thuế trong thời gian tạm ngưng kinh doanh: trong thời gian tạm ngưng và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp thời gian tạm ngưng không trùng với năm dương lịch hoặc năm tài chính thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn: trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Hết thời hạn tạm ngưng, doanh nghiệp tiếp tục khai thuế theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung “tạm ngưng kinh doanh – những điều cần biết”. Nếu bạn còn thắc mắc gì
về tạm ngưng kinh doanh công ty, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Đội ngũ
chuyên viên tại NTVlicence luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng với dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Trả lời