Thủ tục hành chính về thuế của doanh nghiệp

1. Lệ phí môn bài.

  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài: chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm (khoản 4 điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP).
  • Phạt chậm nộp lệ phí môn bài: mức phạt chậm nộp là 0,03%/ 1 ngày đối với số tiền chậm nộp theo quy định tại điều 3 thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Thuế giá trị gia tăng.

  • Kỳ khai thuế: những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ năm liền kế trước đó dưới 50 tỷ thì kê khai thuế GTGT theo quý (điều 15 thông tư 151/2014/TT-BTC). Một quý được tính là 3 tháng, bắt đầu từ ngày 01/01 (Không tính từ ngày doanh nghiệp thành lập).
  • Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT: Đối với những doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý, thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC)
  • Phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT: mức phạt từ 400.000đ đến 5.000.000đ tùy mức độ vi phạm theo quy định tại thông tư 166/2013/TT-BTC.

3. Thuế TNDN.

  • Kỳ tính thuế: kỳ tính thuế là năm dương lịch hoặc năm tài chính (khoản 1 điều 5 luật Thuế TNDN năm 2008).
  • Thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN và thuế TNDN: doanh nghiệp nộp quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch (điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC).
  • Phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN: mức phạt từ 400.000đ đến 5.000.000đ tùy mức độ vi phạm theo quy định tại thông tư 166/2013/TT-BTC.

4. Báo cáo tài chính

  • Thời hạn nộp báo cáo tài chính: doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính và nộp cho cơ quan thuế và chi cục thống kê trong thời hạn chậm nhất là 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch.
  • Phạt chậm nộp báo cáo tài chính: Doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều 10 nghị định 105/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Mức xử phạt có thể lên đến 30.000.000đ tùy mức độ vi phạm.

Trên đây là những nội dung cơ bản về các thủ tục hành chính thuế doanh nghiệp cần thực hiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Nếu Quý doanh nghiệp chưa có người phụ trách kế toán hoặc kế toán chưa nắm rõ về các công việc này, Anh/Chị vui lòng liên lạc lại với NTVlicence theo số Hotline: (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) – 0902 841886 (24/7) để được hỗ trợ.

Trả lời