Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong thị
trường kinh doanh năng động như hiện nay. Các nội dung mà doanh nghiệp thường thay đổi bao
gồm: Đổi tên công ty, đổi địa chỉ công ty, bổ sung ngành nghề hoạt động, tăng vốn điều lệ, thay đổi
thành viên/ cổ đông hoặc thay đổi/ bổ sung người đại diện theo pháp luật…

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi các nội dung trên giấy phép kinh doanh doanh tại NTVlicence thì quý
khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/ giấy tờ sau:

1. Bản chụp hình/ scan giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp (hay còn gọi là Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp)

2. Các thông tin cần thay đổi, cụ thể như:

  • Tên công ty mới (nếu là đổi tên công ty)
  • Địa chỉ mới (nếu là đổi địa chỉ công ty)
  • Ngành nghề kinh doanh mới (nếu doanh nghiệp bổ sung ngành)
  • Bản chụp hình/ scan CMND của thành viên góp vốn/ cổ đông/ đại diện pháp luật mới (nếu đổi
    thành viên/ cổ đông/ đại diện pháp luật)
  • Số điện thoại cập nhật trên Giấy phép (Nếu trên Giấy phép chưa có số điện thoại)

Quý khách hàng chỉ càn gửi toàn bộ các thông tin trên về email cho NTVlicence, chuyên viên của chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh ngày càng phải NHANH CHÓNG, TIẾT KIỆM và ĐÚNG
LUẬT là tiêu chí NTVlicence luôn phấn đấu để mang lại cho quý khách hàng thân yêu của mình.

Trả lời